Wybór Redakcji

Mniejsi bracia. Mniejszy brat

Mniejsze braterstwo. Im mniejszy brat

Wyrażenie, które wyłoniło się z Ewangelii (Mt 25, 40), używane jest w znaczeniu: ludzie o niskim statusie społecznym.

Encyclopedic Dictionary of Winged Words and Expressions. - M .: "Lokid-Press". Vadim Serov. 2003.

Mniejsi bracia. Im mniejszy brat
Wyrażenie, które wyłoniło się z Ewangelii (Mt 25, 40), używane jest w znaczeniu: ludzie o niskim statusie społecznym.

Słownik skrzydlatych słów. Plutex. 2004.


.

arrow