Wybór Redakcji

Klon

klon
(od greckiego klon. - Oddział, potomek), zestaw komórek lub zwierząt, pochodzą od wspólnego przodka przez rozmnażania bezpłciowego z jednego pojedynczego źródła , które powstały w odpowiednim czasie dzięki stosunkom seksualnym. Klon jest podstawową jednostką, na przykład odpowiedzialną za genetykę mikroorganizmów.

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.

Clone
(od greckiego klon. - uciec, oddział) - małej populacji, reprezentowanej przez potomstwem rozmnażane wegetatywnie jednostek, pędów dzieci, które mogą być podobne do siebie. Takie klony w społecznościach często tworzą paczki lub mikroenocenozy. W szerszym znaczeniu - potomstwo wegetatywnie lub bezpłciowo przez pomnożenie roślin.

Słownik ekologiczny. - Alma-Ata: "Nauka". B. A. Bykov. 1983.


.

arrow