Wybór Redakcji

Ogólny plan miasta

Master Planu miasto
Projektowanie i rozwój miast, miasteczek, wiejskie osiedla
dokument, który określa główne kierunki wykorzystania gruntów przemysłowych, mieszkalnych i innych konstrukcji, krajobrazu i rozmieszczenie ludności rekreacji (Land Code of RSFSR.)

EdwART. Warunki i definicje dotyczące ochrony środowiska, zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwa środowiskowego. Słownik, 2010


.

arrow