Wybór Redakcji

Predplakory

PREDPLAKORY
kamieniste i piaszczyste równiny, reżim wody zależy od rodzaju gleby. Rozwijanie się w społecznościach poprzedzających tablice są subkulturowe. Zobacz także Plakory .

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.

Predplakory
(od łacińskiego rrae. - I zanim zlewni) - piaszczystej i kamienistej (pakowacz) Węgierska. Ich reżim wodny jest zdeterminowany rodzajem gleby, a wschodzące ekosystemy cenowe mają jedynie charakter pod-kulminacyjny.

Słownik ekologiczny. - Alma-Ata: "Nauka". B. A. Bykov. 1983.


.

arrow